Политика за поверителност

Приета на 06.10.2023г.

Моля, запознайте се с Политиката ни за поверителност и защита на личнит данни, която е неизменна част от Общите условия на Уебсайта, като дефинициите се прилагат и тук. С разглеждането, достъп, използването по какъвто и да е начин на услугите в Уебсайта потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате с Политиката ни на поверителност. Осъществявайки достъп до Уебсайта изразявате своето изрично съгласие за събиране, получаване, записване, обработване и използване и Вашите лични данни. В случай, че не сте съгласни с Политиката за поверителност, или някое от условията, не следва да посещавате уебсайта hotel@diterhotel.com.

Дефиниции:

 • “Лични данни” представляват всякаква информация, отнасяща се до физическо или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез IP адрес или други признаци.
 • „Резервация“ e изпратена и заплатена от Потребител поръчка за запазване на стая на определена дата.
 • „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието,  услугите и/или информацията на Сайта, както и всяко лице посетило и пожелало използването на услугите на място.
 • „Хотел” е физическото пространство, търговска площ, находяща се на адрес: гр. София, ул Хан Апсарух № 65.
 • „Уебсайт” e всяка информация и съдържание на адрес hotel@diterhotel.com.

Ние сме Тенебрис ООД, с ЕИК: 205172205, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лавеле №32, ет. 5 – собственик и поддържащ Уебсайта.

Вие имате право да осъществите достъп до Уебсайта без предоставяне на лични данни, но без да използвате услугите на сайта или да осъществявате резервация.

Политиката за поверителност възможно да бъде актуализирана, като всяка нова версия се счита за влязла в сила с обявяването й на Уебсайта.

Личните данни, които събираме с цел детайлизиране и персонализиране на резервацията, са име и фамилия, ел. поща, телефон, както и споделена от Вас информация относно алергии и хранителни непоносимости.

Данните, които събираме автоматично са информация за устройството, местоположение, начин на достъп, бисквитки, IP адрес, както и външни връзки и препратки към Уебсайта.

 1. Вие имате:
 • а)   право на възражение
 • б) право на достъп
 • в) право на преносимост
 • г) право на коригиране
 • д) право на заличаване
 • е) право на ограничаване в обработването
 • ж) право на жалба

Ако желаете да упражните някое от изброените права, моля пишете ни на hotel@diterhotel.com, а нашият администратор ще Ви изпрати бланка формуляр.

Вашите данни се съхраняват на защитени сървъри, намиращи се на територията на ЕС. Срока на съхранение на вашите данни е различен, като може да бъде от посещението на Уебсайта, до датата на резезвацията, или до 3 години след това.

Уебсайтът използва бисквитки. Защо използваме бисквитките:

 • Събираме на информация относно датата и времето на посещение, историята на търсенето и др.
 • За анализ на достъп сайта, като по този начин оптимизираме услугите си.
 • За да ви предоставяме персонализирани съобщение и мейли с потвърждения и наши продукти.
 • За повишаване и поддръжка на мерките за сигурност.

Какви са видовете бисквитки?

 • Сесийни бисквитки, които се изтриват след затварянето на браузера;
 • Постоянни бисквитки, които се съхраняват на устройството ви за определен период от време;
 • Бисквитки на първа страна, които са поставени от сервъра на посетеният уебсайт.
 • Бисквитки на трети страни, които могат да бъдат поставени на сайта от други различни домейни. Това може да се случи когато има външни препратки, Джава скриптове и др.

Благодаря Ви, че се запознахте с политиката ни за поверителност!

Превъртете към началото